News

Technical supports


Điện thoại: (028) 36 220 223-218,(028) 36 220 223-219, (028) 36 220 223-105

Technical document

No Images
  • KtraModulePLCDùng để kiểm tra tình trạng và chất lượng module PLC
  • Có bộ tạo suy hao tín hiệu giả lập môi trường tín hiệu trên lưới thực tế.
  • Kết nối với máy tính thông qua cổng RS232.
  • ó các đèn thông báo tình trạng nguồn, kết nối và truyền nhận dữ liệu.