News

Technical supports


Điện thoại: (028) 36 220 223-218,(028) 36 220 223-219, (028) 36 220 223-105

Technical document

No Images

VSE1T-DE.CTChức năng sản phẩm:

Công tơ điện tử 1 pha nhiều biểu giá trực tiếp VSE1T-DE là công tơ dùng để đo  điện năng hữu công (kWh) và vô công (kvarh) ở lưới điện xoay chiều 1 pha, đạt cấp chính xác 1 (hữu công) và cấp chính xác 2 (vô công) theo tiêu chuẩn IEC 62053-21 và IEC 62053-23. Có những đặc trưng sau:

Single phase electronic power meter VSE1T-DE is  the direct multi-tariff  meter, used to measure active energy (kWh) and reactive energy (kvarh) in single phase power network, has class 1(active) and class 2 (reactive) follow IEC 62053-21 and  IEC 62053-23 standard. It has these characteristics:

PHÊ DUYỆT MẪU CÔNG TƠ VSE1T-DE ;

Tính năng/ Funtion

 Đo đếm điện năng, công suất (hữu công và vô công) dòng điện, điện áp, hệ số công suất và hiển thị lên màn hình LCD.

 Measuring energy, power (active and reactive), current, voltage, power factor and display on LCD screen.

 Có thể thiết lập tối đa 4 biểu giá.

 Able to set a maximum of 4 tariffs.

 Ghi nhận giá trị Max Demand.

 Record Max Demand value.

 Lưu biểu đồ phụ tải trong 180 ngày (thời gian tích phân là 30 phút).

 Record load profile in 180 days (with Integral cycle 30 minutes)

 Tự động chốt chỉ số: lưu được 12 giá trị chốt gần nhất.

Auto freeze data: albe to save latest 12 values

 Cảnh báo và ghi nhận các sự kiện: quá dòng, quá áp, thấp áp.

 Warn and record events: over-current, over-voltage, under-voltage.

 Lập tình công tơ bằng phần mềm thông qua cổng quang hoặc RS485.

Program meter through optical or RS485 port.

 Bảo mật 3 cấp mật mã.

Meter is protected by 3 level password.

 Có thể tích hợp thêm các module chức năng : module PLC hoặc module GPRS.

 Able to integrate function modules: PLC module or GPRS module.

 

Thông số kỹ thuật

Dòng điện định mức                 

Điện áp định mức

Cấp chính xác

Tần số

Đấu dây

5(10)A

220V

cấp 1 (hữu công) và cấp 2 (vô công)

50Hz

1 Pha 2 dây

 Hằng số Công tơ 3200imp/kWh

 Dòng khởiđộng

Công suất mạch áp

Công suất mạch dòng

  0.2%Ib 

  ≤1W và 5VA

 Hiển thị

Tầm hiển thị

 LCD

0~99999.9 kWh

 Nhiệt độ

Độ ẩm

-250C ~ +700C

≤ 95%

 Kích thước

Trọng lượng

 225x130x71mm

0.8kg

 Tuổi thọ  10 năm