News

Technical supports


Điện thoại: (028) 36 220 223-218,(028) 36 220 223-219, (028) 36 220 223-105

Technical document

No Images

VSE1T-10100BChức năng sản phẩm:

Công tơ điện tử 1 pha loại VSE1T-10100B là công tơ nhiều biểu giá trực tiếp, dùng để đo  điện năng hữu công (kWh) và vô công (kvarh) theo chiều giao và chiều nhận ở lưới điện xoay chiều 1 pha, đạt cấp chính xác 1 (hữu công) và cấp chính xác 2 (vô công) theo tiêu chuẩn IEC 62053-21 và IEC 62053-23. Có những đặc trưng sau:

Single phase electronic power meter VSE1T-10100B is  the direct multi-tariff  meter, used to measure active energy (kWh) and reactive energy (kvarh) as bidirection import and export in single phase power network, has class 1(active) and class 2 (reactive) follow IEC 62053-21 and  IEC 62053-23 standard. It has these characteristics:

 

 PHÊ DUYỆT MẪU CÔNG TƠ VSE1T-10100B;

Tính năng/Funtion

 Đo đếm điện năng, công suất (hữu công và vô công) theo chiều giao và chiều nhận, dòng điện, điện áp, hệ số công suất và hiển thị lên màn hình LCD.
 Measuring energy, power (active and reactive) as bidirection import and export, current, voltage, power factor and display on LCD screen.
 
Có thể thiết lập tối đa 4 biểu giá.
  Able to set a maximum of 4 tariffs.
 
 Ghi nhận giá trị Max Demand.
 Record Max Demand value.
 
Lưu biểu đồ phụ tải trong 180 ngày (thời gian tích phân là 30 phút).
  Record load profile in 180 days (with Integral cycle 30 minutes)
 
Tự động chốt chỉ số: lưu được 12 giá trị chốt gần nhất.
 Auto freeze data: albe to save latest 12 values
 
Cảnh báo và ghi nhận các sự kiện: quá dòng, quá áp, thấp áp.
 Warn and record events: over-current, over-voltage, under-voltage.
 
Lập tình công tơ bằng phần mềm thông qua cổng quang hoặc RS485.
 Program meter through optical or RS485 port.
 
Bảo mật 3 cấp mật mã.
 Meter is protected by 3 level password.
 
Có thể tích hợp thêm các module chức năng : module PLC hoặc module GPRS.
Able to integrate function modules: PLC module or GPRS module.

  

Thông số kỹ thuật

Dòng điện định mức                 

Điện áp định mức

Cấp chính xác

Tần số

Đấu dây

10(100)A

220V

cấp 1 (hữu công) và cấp 2 (vô công)

50Hz

1 Pha 2 dây

 Hằng số Công tơ 800imp/kWh

 Dòng khởi động

Công suất mạch áp

Công suất mạch dòng

 ≤ 0.4%Ib

  ≤1W và 5VA

  ≤2VA

 Hiển thị

Tầm hiển thị

 LCD

0~9999999.9 kWh

 Nhiệt độ

Độ ẩm

-250C ~ +700C

≤ 95%

 Kích thước

Trọng lượng

 225x130x71mm

0.8kg

 Tuổi thọ  10 năm