News

Technical supports


Điện thoại: (028) 36 220 223-218,(028) 36 220 223-219, (028) 36 220 223-105

Technical document

No Images 

40x60 cer web 40x60 web

chungchi

ISO

ISO9001:2008

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Certificate of trademark registration

GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM VÀNG

Certificate of golden product

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÊ DUYỆT MẪU CÔNG TƠ VSE11

Certificate of Approval for VSE11 meter

 

chungnhan

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÊ DUYỆT MẪU CÔNG TƠ VSE3T

Certificate of Approval for VSE3T meter

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÊ DUYỆT MẪU CÔNG TƠ VSE1R

Certificate of Approval for VSE1R meter

co

 

 

Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Long An

Certificate of the People's Committee of Long An Province

Bằng khen của Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Nam

Certificate of Southern Power Corporation

 

 

Cờ và Cúp Doanh nghiệp xuất sắc tỉnh Long năm 2016
cup3 Co tieu bieu doanh nghiep xuat sac Long An 2016