Kiểm định công tơ

KIỂM ĐỊNH CÔNG TƠ

Công ty Cổ phần Thiết bị điện VI-NA-SI-NO được Tổng cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo quyết định số 206/QĐ-TĐC. Lĩnh vực kiểm định phương tiện đo của Công ty VINASINO là:
+ Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 1 pha và 3 pha.
+ Phạm vi đo: U đến 300V/pha I đến 120A/pha.
+ Cấp/độ chính xác đến 0.5.
+ Chế độ kiểm định: ban đầu, định kỳ, sau sửa chữa.

*Quý khách hàng có nhu cầu kiểm định công tơ điện tử vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh để được tư vấn.