Giải pháp RF

Giải pháp RF-Handheld

- Công ty VI-NA-SI-NO đã phát triển sản phẩm công tơ 1 pha và 3 pha có thể tháo lắp module RF. Hệ thống thu thập dữ liệu bằng Bộ tập trung (DCU) hoặc Handheld, có khả năng đọc được các dữ liệu bao gồm: công suất tiêu thụ, dòng điện, điện áp, trạng thái công tơ.
- Áp dụng rất hiệu quả ở lưới điện có nhiều công tơ tập trung (tòa nhà, khu dân cư,…), hoặc khu vực công tơ được lắp ở các trạm biến thế khác nhau.
- Công nghệ RF-MESH cho phép truyền dữ liệu ổn định, bán kính thu thập dữ liệu lên đến 1000m.