Giới thiệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty

Công ty Cổ phần Thiết bị điện VI-NA-SI-NO (VSEE) được thành lập vào ngày 23/12/2008 với sự hợp tác của các Công ty thuộc ngành điện trong và ngoài nước. Sản phẩm chính: công tơ điện xoay chiều một pha/ ba pha kiểu điện tử tích hợp hệ thống tự động thu thập dữ liệu từ xa bằng công nghệ PLC, RF, MODBUS, GPRS/3G/4G/5G/LoRa/Iot.

Cúp vàng

Cúp vàng doanh nghiệp xuất sắc tỉnh LONG AN năm 2014

Giải vàng chất lượng

Giải vàng chất lượng QUỐC GIA 2015