Giải pháp PLC

Giải pháp PLC

- Công tơ điện tử và hệ thống đo xa của Công ty Cổ phần Thiết bị điện VI-NA-SI-NO sử dụng công nghệ truyền dữ liệu trên đường dây tải điện PLC (Power Line Communication). Đây là công nghệ đang được áp dụng rộng rãi trên lưới điện dân dụng quốc gia.
- Áp dụng rất hiệu quả ở lưới điện hạ thế vì tận dụng được hạ tầng lưới điện để làm đường truyền dẫn do đó cấu trúc hệ thống truyển dữ liệu PLC đơn giản, không cần nhiều bộ lặp .
- Áp dụng với mọi cấu trúc địa hình: Tín hiệu không bị ảnh hưởng bởi các vật cản như cây xanh, nhà cao tầng, công trình xây dựng...
- Áp dụng cho mọi điều kiện phân bố khách hàng: khu dân cư tập trung, khu nông thôn tập trung, khu nông thôn phân tán, các tòa nhà cao tầng…