Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH - ADMIN NỘI BỘ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - Vị trí: Nhân Viên Kinh Doanh - Admin Nội Bộ (số lượng: 4)

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG KINH DOANH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - Vị trí: Phó Phòng Kinh Doanh (số lượng: 1)

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG DỰ ÁN - THẦU

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - Vị trí: Trưởng Phòng Dự Án - Thầu (số lượng 1)

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - Vị trí: Nhân viên kinh doanh (Số lượng 8)

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - Vị trí: Kỹ sư Thiết Kế Mạch Điện (Số lượng 2)